Revízie priemyselných strojov

Vykonávame revízie elektrickcýh častí strojných zariadení. Strojné zariadenie pripravíme na spustenie do prevádzky a zaistíme jeho následné pravidelné kontroly. V prípade potreby vykonáme východiskovú revíziu po premiestnení stroja.

 • Revízie elektrických častí strojov robíme:

  • v priemyselných objektoch

  Dôraz sa kladie na úplnosť a aktuálnosť technickej dokumentácie strojného zariadenia a správne vyhodnotenie rizika vznikajúce jeho prevádzkou.

 • Orientačné ceny revízií:

  • El. prívod stroja do 10 kW od 19,- Eur/prívod
  • El. prívod stroja nad 10 kW od 42,- Eur/prívod
  • Kompresor od 9,- Eur/ks
  • Obrábací stroj od 55,- Eur/ks

  Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.