Revízie domov, bytov a budov

Naša firma poskytuje komplexné služby v oblasti revízií elektroinštalácií a elektrických zariadení najrôznejších kategórií. Skontrolujeme vaše zariadenia, zavedieme ich do databázi, budeme za vás sledovať blížiaci sa termín povinných revízií v súlade s platnými normami a vyhláškami. To všetko za použitia moderného technického vybavenia

 • Podľa druhu zariadenia robíme odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení:

  • elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6-61, STN 33 1500
  • bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305 1-4
  • elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1610
  • elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600
  • elektrických častí strojov, podľa STN EN 60204-1
  • aktívne bleskozvody, podľa STN EN 33 1391
  • uzemňovacie sústavy, podľa STN EN 33 2000-5-54
  • osvetlenie pracovísk časť 1: vnútorné pracoviská STN EN 12464-1
  • osvetlenie pracovísk čast 2: vonkajšie osvetlenie STN EN 12464-2
  • POZNÁMKA – na merianie osvetlenia používame luxmetrovú sondu k prístroju SONEL MPI 530
 • Podľa času vykonania robíme odborné prehliadky a odborné skúšky:

  • východiskové – pred uvedením do prevádzky
  • periodické – počas používania v pravidelných lehotách
  • mimoriadne – po zásahu blesku, po odstávke 1 rok, po zákaze činnosti štátnym orgánom
 • Revízie bytov, domov a budov

  • Vykonávame východiskové, periodické a mimoriadne revízie elektrických inštalácií a elektrických rozvodov na stavbách, v domácnostiach, inštitúciách aj firmách
 • Kde vykonávame revízie elektroinštalácií:

  • v domácnostiach
  • v bytových a rodinných domoch
  • v priemyselných objektoch
  • v administratívnych objektoch
  • na stavbách
  • na elektro-rozvádzačoch
  • v nemocniciach a ambulanciách
  • štátne úrady a inštitúcie
 • Doplnkové služby:

  • Revízie elektrických inštalácií vykonávame vrátane odstraňovania zistených závad ako je dotiahnutie spojov, upevnenie uvoľnených zásuviek atď. Náročnejšie opravy zistených závad riešime po dohode.
 • Orientačné ceny revízií:

  • Elektrická NN prípojka 39,- Eur
  • Revízia 1-izbového bytu 50,- Eur
   Revízia 3-izbového bytu 69,- Eur
   Revízia rodinného domu cca 150 m2 82,- Eur
  • Ceny za výkon revízie sa stanovujú dohodou podľa množstva potrebných revíznych úkonov, zložitosti objektu a druhu prostredia. Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.