Referencie

Referencie

 • INSTOP s.r.o. CZ : Elektroinštalačné práce, Revízie( OPaOS) el. náradia a spotrebičov,
 • ALUKONSTRUKT  HU : Elektroinštalačné práce, Revízie (OPaOS) el. inštalácie
 • Traser s.r.o. : Revízie (OPaOS) el. inštalácie
 • Prosol s.r.o. : Elektroinštaláčné práce
 • Tvan.SK s.r.o. : Revízie (OPaOS) el. náradia a spotrebičov
 • Borbola András HU : Revízie (OPaOS) el. náradia Land Rover
 • Inštalatérstvo Jan Křenek CZ : Revízie (OPaOS) el. náradia Land Rover
 • Gorm, s.r.o. : Elektroinštalačné práce, Revizie(OpaOS) el. inštalácie
 • Jipo SK, s.r.o. : Elektroinštalačné práce, (Kompletná demontáž a montáž osvetlenia vo výrobnej hale)
 • ALL SECURITY s.r.o.: Revízia (OPaOS) el. ručného náradia
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava: OPaOS el. inštalácie, bleskozvodov a el. spotrebičov. Oprava zistených závad.
 • Subdodávateľ pre rakúskeho obchodného partnera: Elektromontážne práce v rakúsku.
 • Ekonomická univerzita v Bratislave: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení
 • BB Komes s.r.o. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie)  el. zariadení, bleskozvodu a  el.náradia, Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie.
 • ARROW s.r.o. : Elektroinštalačné práce
 • KUKA Systems Slowakei spol. s r.o. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení
 • HSP GmbH Co. KG. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení – zákazka LAND ROVER NITRA
 • Beck & Pollitzer Slovakia s.r.o. : Revízia (OPaOS) el. ručného náradia – zákazka LAND ROVER NITRA
 • Stolárska dielňa Beladice: Komplexná rekonštrukcia el. inštalácia, montáž a pripojenie  strojného vybavenia dielne, Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení a strojov.
 • Realizácie Inteligentnej inštalácie iNELS.: Nitra, Bratislava
 • Realizácie NN prípojok. : Vráble, Nitra , Levice, Trnava, Šala …
 • Realizácia bleskozvodového zariadenia.: Nitra, Vráble, Levice, Bratislava, Trnava…
 • Jaguár Land Rover Nitra.: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení a strojov (montážne linky na dopĺňanie kvapalín)
 • Bytový dom 24 bytov Topoľčany.: Komplexná elektroinštalácia dodávka a montáž, Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie)
 • Daňový úrad NITRA a jeho organizačné zložky.: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. spotrebičov a el. náradia.
 • Colný úrad Nitra.: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. inštalácie.
 • MSM Land Systems s.r.o. Trenčín.: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) – CNC frézy, Plazmová rezačka železa, Stojanové vŕtačky, Ohýbačky plechu, Sústruhy, CNC obrábacie stroje. cca 200ks el. strojov.
 • STU Bratislava chemická fakulta.: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. inštalácie budov ( chemické laboratória, kancelárie).