Úvod

SLUŽBY:

 • ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY (REVÍZIE) – VTZ ELEKTRICKÝCH
 • KOMPLEXNÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V BYTOVÝCH A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV
 • INTELIGENTNÁ INŠTALÁCIA  ( iNELS, Loxone, Legrand, ABB )
 • MONTÁŽ BLESKOZVODOV
 • MONTÁŽ A DEMONTÁŽ SVETELNEJ INŠTALÁCIE V OBCHODNÝCH A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV
 • MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A SŤAHOVANIE TECHNOLOGICKÝCH, STROJNÝCH A VÝROBNÝCH ZARIADENÍ V PRIEMYSLE.
 • PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA, MaR
 • ODSTRAŇOVANIE ZISTENÝCH ZÁVAD PO REVÍZII (OPaOS)
 • ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ
 • KOMPLEXNÁ REALIZÁCIA  NN  PRÍPOJOK K DOMOM, BYTOVKÁM A PRIEMYSELNÝCH OBJEKTOV.
 • VÝROBA ROZVÁDZAČOV NN

 

REFERENCIE :

 • INSTOP s.r.o. CZ : Elektroinštalačné práce, Revízie( OPaOS) el. náradia a spotrebičov,
 • ALUKONSTRUKT  HU : Elektroinštalačné práce, Revízie (OPaOS) el. inštalácie
 • Traser s.r.o. : Revízie (OPaOS) el. inštalácie
 • Prosol s.r.o. : Elektroinštaláčné práce
 • Tvan.SK s.r.o. : Revízie (OPaOS) el. náradia a spotrebičov
 • Borbola András HU : Revízie (OPaOS) el. náradia Land Rover
 • Inštalatérstvo Jan Křenek CZ : Revízie (OPaOS) el. náradia Land Rover
 • Gorm, s.r.o. : Elektroinštalačné práce, Revizie(OpaOS) el. inštalácie
 • Jipo SK, s.r.o. : Elektroinštalačné práce, (Kompletná demontáž a montáž osvetlenia vo výrobnej hale)
 • ALL SECURITY s.r.o.: Revízia (OPaOS) el. ručného náradia
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava: OPaOS el. inštalácie, bleskozvodov a el. spotrebičov. Oprava zistených závad.
 • Subdodávateľ pre rakúskeho obchodného partnera: Elektromontážne práce v rakúsku.
 • Ekonomická univerzita v Bratislave: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení
 • BB Komes s.r.o. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie)  el. zariadení, bleskozvodu a  el.náradia, Rekonštrukcia elektroinštalácie.
 • ARROW s.r.o. : Elektroinštalačné práce
 • KUKA Systems Slowakei spol. s r.o. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení
 • HSP GmbH Co. KG. : Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení – zákazka LAND ROVER NITRA
 • Beck & Pollitzer Slovakia s.r.o. : Revízia (OPaOS) el. ručného náradia – zákazka LAND ROVER NITRA
 • Stolárska dielňa Beladice: Komplexná rekonštrukcia el. inštalácia, montáž a pripojenie  strojného vybavenia dielne, Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení a strojov.
 • Realizácie Inteligentnej inštalácie iNELS.: Nitra, Bratislava
 • Realizácie NN prípojok. : Vráble, Nitra , Levice, Trnava, Šala …
 • Realizácia bleskozvodového zariadenia.: Nitra, Vráble, Levice, Bratislava, Trnava…
 • Jaguár Land Rover Nitra.: Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie) el. zariadení a strojov (montážne linky na dopĺňanie kvapalín)
 • Bytový dom 24 bytov Topoľčany.: Komplexná elektroinštalácia, Odborné prehliadky a Odborné skúšky (revízie)

Vyhláška 508/2009 zaraďuje elektrické zariadenia medzi vyhradené elektrické zariadenia a preto je povinnosťou prevádzkovateľov týchto zariadení vykonávať v stanovenom časovom intervale revízie – odborné prehliadky a skúšky týchto elektrických zariadení.

Revízie, elektromontážne práce, bleskozvody a všetky naše služby vykonávame komplexne podľa platných STN noriem a zákonov SR. Elektroinštalácie, revízie a inštalácie elektrických zariadení poskytujeme v rámci celej SR a to v rodinných domoch, bytových domoch, vo výrobných a montážnych halách, priemyselných objektoch a teda na všetkých objektoch v ktorých je potrebné vykonať elektroinštaláčné práce, revízie alebo inštaláciu elektrických zariadení.

Realizáciám inteligentnej inštalácie iNELS a Loxone sa venujeme od roku 2014, pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

V súvislosti s realizáciami inteligentných inštalácií ponúkame  nasledovné služby.:

 • Projektová činnosť
 • Výroba inteligentných rozvádzačov na mieru presne podľa potreby
 • Dodanie a Montáž koncových zariadení ( zásuvky, vypínače, tlačítka, audio, atď. )
 • Komplexná kabeláž pre silnoprúdové rozvody ( zásuvková a svetelná inštalácia, tieniaca technika atď.)
 • Komplexné riešenie osvetlenia, dodanie a montáž ( interier, exterier )

OPRÁVNENIE:

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky, oprava, údržba, montáž, rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických, rozsah E2 do 1000V vrátane bleskozvodov, objekt triedy A bez nebezpečenstva výbuchu
 • Výroba technických zariadení elektrických, rozsah E4 stroj, prístroj, rozvádzač, objekt triedy A bez nebezpečenstva výbuchu

číslo oprávnenia 0037/30/18/EZ-O,S-E2-A/OPR  vydané TÜV SÜD Slovakia.

V prípade záujmu o revíziu elektrických zariadení nás neváhajte kontaktovať telefonicky:

Tel.č.: +421 948 919 057  alebo na e-mailovú adresu: info@pro-revizie.sk

VYBRANÉ NORMY:

• elektrických inštalácií, podľa STN 33 2000-6, STN 33 1500
• bleskozvodov a systémov ochrany pred bleskom, podľa STN EN 62305 1-4
• elektrických spotrebičov, podľa STN 33 1610
• elektrického ručného náradia, podľa STN 33 1600
• elektrických častí strojov, podľa STN EN 60204-1
• uzemňovacie sústavy, podľa STN EN 33 2000-5-54
• osvetlenie pracovísk časť 1: vnútorné pracoviská STN EN 12464-1
• osvetlenie pracovísk čast 2: vonkajšie osvetlenie STN EN 12464-2
• POZNÁMKA – na merianie osvetlenia používame luxmetrovú sondu k prístroju SONEL MPI 530