Montáž, demontáž a sťahovanie technologických, strojných a výrobných zariadení v priemysle

Svoje podnikanie sme rozšírili o službu montáž , demontáž, sťahovanie technologických a strojných zariadení vo výrobných podnikoch. Našu hlavnú činnosť tvoria montáž , demontáž , sťahovanie , inštalácia , osádzanie , pripájanie k médiám a oživovanie strojov , výrobných liniek. Sťahovanie závodov , sťahovanie výrobných liniek , sťahovanie strojov , sťahovanie technologických celkov aj jednotlivých zariadení. Po pripojení na elektrickú sieť a po inštalácii výrobnej linky, strojného alebo technologického zariadenia vykonáme všetky potrebné merania podľa platných prepisov a  Slovenských technických noriem a vykonáme Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku VTZ (revíziu).

Pri tejto činnosti dbáme na to aby naši zamestnanci dodržiavali interné smernice BOZP a tak isto aj externé smernice BOZP u zákazníka.