Elektromontážne práce

Ponúkame komplexné riešenia  v oblasti elektroinštalácií a to od: pokládky káblov a káblových trás, výroby rozvádzačov, zapojenie rozvádzača na mieste inštalácie, oživenie, OPaOS a odovzdanie zákazníkovi.

Naši odborne vyškolený pracovníci Vám zabezpečia kvalitnú montáž, opravy, rekonštrukcie elektrických inštalácii v hoteloch, polyfunkčných objektov, novostavbách, bytoch a bytových domov, priemyselných budovách.

Pri návrhu elektrickej inštalácie objektov využívame vlastné kapacity projektantov, ktorí sú v neustálom kontakte s najnovšími trendmi v tejto oblasti a najnovšími legislatívnymi normami. Pre prácu a návrh systémov elektroinštalácie je potrebné mať splnené legislatívne predpoklady a oprávnenia, čomu naša spoločnosť venuje obzvlášť pozornosť.

Služby, ktoré poskytujeme

 • Elektroinštalačné práce v obytných a priemyselných budovách
 • Inštalácie bleskozvodov
 • Návrh, dodávka a inštalácia led osvetlení
 • Rekonštrukcie elektrických inštalácií
 • Montáže a rekonštrukcie verejného osvetlenia
 • Komplexná montáž a demontáž svetelnej inštalácie v priemyselných budovách a objektoch
 • Demontáž elektrických strojov a zariadení a montáž na mieste budúcej prevádzky
 • Inteligentná inštalácia INELS
 • Vonkajšie káblové rozvody
 • Automatizácia a elektrosystémy
 • Oprava a údržba do 1000V
 • NN prípojky
 • Elektrické podlahové vykurovanie (dodávka a inštalácia)